מחקר בגובה העיניים

מחקר בגובה העיניים

מפעל ייחודי של הקרן הלאומית למדע שמטרתו להנגיש את הישגי המחקרים הממומנים על ידה לציבור הרחב.

עובדות ומספרים

< חזרה למחקרים
פרופ' עמוס מוריס-רייך
תולדות ישראל
אוניברסיטת חיפה
מדעי הרוח
תקופת המחקר
2012-2016

תפקידו של הצילום בחקר ה״גזע״

המחקר שלי התמקד בשימושים השונים של צילום בתחומים השונים של חקר ה"גזע", החל במחצית השנייה של המאה ה-19 ועד לתקופה הנאצית בגרמניה

נכתב ע''י עמוס מוריס-רייך, 15 אוק 2017

המחקר שלי התמקד באופנים בהם נעשה שימוש בצילום בחקר ה״גזע״ בתחומי האנתרופולוגיה הפיזית, גנטיקה אנושית, אתנולוגיה ופילוסופיה במאות ה-19 וה-20. המחקר הראה שמעמדו של צילום כראיה בחקר הגזע היה שונה בהתאם לתפיסות המדע, תפיסות הגזע ותפיסת הצילום. באמצעות התמקדות בחידושים מדעיים ביחס לשימוש בצילום בחקר הגזע בתקופה הנידונה, הראה המחקר כיצד צילום היווה בסיס מידע בהקשרים מסוימים, היווה חלק מההוכחה המדעית בתחומים אחרים, והיווה ראיה מובנת מאליה בתחומים אחרים. ביחד, סיפק המחקר מיפוי מחדש של ההיסטוריה של צילום כראיה מדעית בתחום קונטרוברסלי של המדע במאות ה-19 וה-20. המקרים השונים שבהם התמקד המחקר עסקו בראש ובראשונה בהקשר הגרמני והגרמני-יהודי. במחקר נעשה שימוש בכלים מתודולוגיים שונים מתחום ההיסטוריה, ההיסטוריה של המדעים, ההיסטוריה של הצילום, וההיסטוריה של האמנות. באמצעות הצבת מושאי המחקר בהקשרם ההיסטורי הרלוונטי נעשה ניסיון למפות מחדש את התחומים של ההיסטוריה של המדע, ההיסטוריה של הגזענות וההיסטוריה של הצילום, ולהחזיר אל תוך המדע פרקים של גזענות מדעית שבעשורים האחרונים נתפסו כשייכים באופן כמעט בלעדי להיסטוריה של אידיאולוגיה ושל תעמולה בלבד.

פורסם בתאריך - 27-מאי-2019 - התכנים נכונים ליום הפרסום

מילות מפתח

היסטוריה של המדע
היסטוריה של גזענות מדעית
היסטוריה יהודית
היסטוריה גרמנית
היסטוריה של הצילום
פורסם בתאריך - 27-מאי-2019 - התכנים נכונים ליום הפרסום