מחקר בגובה העיניים

מחקר בגובה העיניים

מפעל ייחודי של הקרן הלאומית למדע שמטרתו להנגיש את הישגי המחקרים הממומנים על ידה לציבור הרחב.

עובדות ומספרים

< חזרה למחקרים
ד"ר גלית אילון
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה
אוניברסיטת בר-אילן
מדעי החברה
תקופת המחקר
2014-2017

מסחר פיננסי מהמחשב הביתי

מחקר חברתי מצא כי מסחר עצמאי בשווקי ההון קשור להשתרשות של חוסר אמון וחשד כלפי מוסדות כלכליים וחברתיים

נכתב ע''י גלית אילון, 15 אוק 2018

חוקרים רבים דנים בשנים האחרונות בהתרחבות מעורבות הציבור בשווקי ההון שבהם נסחרים ניירות ערך, ומנסים להבין את הסיבות לכך. מחקר זה התמקד בתחום המסחר הפיננסי העצמאי, שבו אנשים מהציבור הרחב מבקשים להיכנס לשווקי ההון ולסחור בהם מהמחשב הביתי, מבלי להישען על מומחים ויועצים. מדובר במחקר חברתי שמטרתו לאפיין את תחום המסחר הזה בישראל ולבחון את האמונות, הערכים ודפוסי החשיבה שמאפיינים אותו; לחקור חוויות של סוחרים פיננסים עצמאיים ולהבין כיצד הם ניגשים למסחר ואילו משמעויות הם מייחסים לו בחייהם. באופן זה מבקש המחקר לזהות חלק מהשינויים בתרבות הכלכלית שמאפיינת את החברה הישראלית הניאו-ליברלית בת זמננו. שיטות המחקר כללו תצפיות פעילות בקורסים ובאירועים על מסחר ושווקי ההון שמיועדים לקהל הרחב; ניתוח ספרי הדרכה בנושא וטקסטים וסרטונים אינטרנטיים שיצרו חברות פיננסיות, בתי ספר למסחר ומוסדות פיננסיים שמבקשים להנגיש מידע על שווקי ההון; וראיונות עומק עם אנשים שסוחרים מהבית, מורים למסחר, תלמידים בקורסים למסחר ועוד. בין השאר נמצא כי המסחר הפיננסי העצמאי קשור להתפתחות תרבות של חוסר אמון וחשד שביטוייה רבים. אחד המסרים שחזרו על עצמם באירועים, בקורסים, בטקסטים ובראיונות הוא שגורמים וגופים כלכליים – כמו יועצים פיננסיים, התקשורת הכלכלית, בנקים ומוסדות פיננסיים – נגועים בציניות, חמדנות ושחיתות. ולכן לפרט אין על מי לסמוך בכל הנוגע לניהול הכסף שלו, ואין לו ברירה אלא להיכנס לשווקי ההון בעצמו. אמנם גם השווקים מוצגים כזירות חשודות – שבהן השחקנים מניפולטיביים והמידע מגמתי לעתים. אך אסטרטגיות המסחר של הסוחרים העצמאיים נשענות על האמונה שהרווח בכל זאת אפשרי, ותלוי בין השאר ביכולתם להתגבר על רגשות ודפוסי חשיבה שכביכול מונעים מהם לזהות את המניפולציות ומכשילים אותם. המסחר העצמאי כרוך אפוא בהפנמה עמוקה של חוסר אמון כלכלי ובהפנייתו כלפי הרגשות והמחשבות של הסוחר עצמו. בנוסף נמצא כי חוסר האמון והחשד מתבטאים גם ביחס למוסדות חברתיים שכביכול אינם קשורים לשווקי ההון, כגון הנישואים, העבודה והמדינה. כך למשל, חברות המנסות לשווק לציבור את כדאיות המעורבות הפיננסית מדגישות לעתים את אחוז הגירושים העולה, את היעלמותו של הביטחון התעסוקתי, ואת קיומן של שחיתות ואדישות שלטוניות. כך הן מחזקות את התחושה – שהתבטאה רבות גם בראיונות – שלפרט אין מוסדות אמינים המספקים לו הגנה וביטחון כלכליים. המסחר העצמאי נתפס אפוא כדרך להשתחרר מתלות במוסדות המאכזבים הללו. בנוסף, האכזבות מהמוסדות הוזכרו שוב ושוב כהצדקה של הסוחרים להשהות במסחר תחושות שייכות חברתית וצורות הסתכלות ערכית שחורגות מאינטרס הרווח. ממצאים אלו חושפים כי המסחר העצמאי בשווקי ההון קשור להשתרשות של חוסר אמון, חשד ואכזבה ביחס למוסדות כלכליים וחברתיים. הסוחרים מתייחסים אל המסחר כאמצעי להשתחרר מתלות כלכלית במוסדות הללו, ונלחמים ברגשות ומחשבות המסמלים פגיעות וחולשה מולם.

פורסם בתאריך - 16-יולי-2019 - התכנים נכונים ליום הפרסום

מילות מפתח

תרבות פיננסית
ניאוליברליזם
מסחר פיננסי
הסוציולוגיה של הכלכלה בישראל
פיננסיאליזציה של חיי היומיום
פורסם בתאריך - 16-יולי-2019 - התכנים נכונים ליום הפרסום