מחקר בגובה העיניים

מחקר בגובה העיניים

מפעל ייחודי של הקרן הלאומית למדע שמטרתו להנגיש את הישגי המחקרים הממונים על ידה לציבור הרחב.

עובדות ומספרים

< חזרה למחקרים
פרופ' ליאור גרוסמן
המכון לארכיאולוגיה
האוניברסיטה העברית, קמפוס הר הצופים
מדעי הרוח
תקופת המחקר
2011-2015

התרבות הקדומה ששופכת אור על תחילת הציוויליזציה האנושית

במחקר על התרבות הנטופית שהתקיימה לפני 12,000 אלף שנה באזורנו, ביקשנו לתרום להבנת אחד מהמפנים הדרמטיים ביותר של האנושות: המעבר מחברת ציידים ולקטים פרהיסטורית לחברה חקלאית המיושבת בכפרים. בניגוד לתפיסות המקובלות, ממצאינו מצביעים על המשכיות בין שתי התקופות

נכתב ע''י גרוסמן ליאור, 15 אוק 2015

אחת מתקופות המעבר המשמעותיות ביותר בהתפתחות המין האנושי נוגעת לזניחת אסטרטגיית קיום של ציידים ולקטים לטובת חברה שמיושבת בכפרי קבע ועוסקת בחקלאות. המעבר הזה, שבמזרח התיכון מתרחש במעבר מהתקופה הפליאוליתית לתקופה הניאוליתית, מסמן את סופה של התקופה הפרהיסטורית. בתקופת המעבר הזו, אי שם לפני 11,500 שנה, התקיימה באזורנו התרבות הנטופית. תרבות זו יוצאת דופן בכך שהיא מגלמת את המעבר, שכן יש לה סממנים הן של חברת ציידים-לקטים והן של חברה חקלאית מיושבת. המחקר שלנו בחן את התרבות הנטופית במטרה לתרום להבנת התהליך שהביא להיווצרותו של אורח החיים החקלאי באזור. לשם כך התמקדנו בהבנת התהליכים הכלכליים והתרבותיים שנלוו לשינויים באורח החיים של התרבות הנטופית בדמדומיה, רגע לפני שהגיעה לסופה והתחלפה בתרבויות ניאוליתיות. בעוד היה מקובל לטעון שערב הופעתה של התרבות הניאוליתית הייתה התרבות הנטופית בתהליך של היחלשות ואף נסיגה בחזרה לאסטרטגיות של צייד ולקט, המחקר שלנו סתר את תפיסה זו וחשף חברה מורכבת ביותר. בנוסף, העדויות שאספנו על התרבות הזו מצביעות על כך שהיבטים חברתיים שיחקו תפקיד מכריע במעבר לאורח חיים חקלאי. המחקר שלנו התמקד בשני אתרים פרה-היסטוריים המתוארכים לשלבים האחרונים של התרבות הנטופית: מערת הקבורה חילזון תחתית ואתר נחל עין גב II. על בסיס הממצאים שנחשפו במערת חילזון תחתית הראנו שישנה המשכיות של מסורות תרבותיות מהתקופה הפלאוליתית לתוך התקופה הניאוליתית. הצלחנו לשחזר מספר פעולות פולחניות מתקופת המעבר הדינאמית הזו באופן שהעניק לנו הצצה ייחודית למסורות ולמנהגים הפולחניים באותה העת. כך למשל, ניתוח המבנה של אחד הקברים במערה והממצאים בו אפשר לנו לשחזר באופן פרטני את השלבים השונים באירוע פולחני מורכב שהתרחש בקבורת שמאנית. באתר השני שבו התמקדנו, אתר נחל עין גב II, נחשף כפר גדול יחסית – 360 מ"ר לערך. החפירות באתר חשפו פריטי צור רבים, חרוזים, כלי עצם, כלים מבזלת ואף פריטי אמנות, לצד מבנים גדולים שקוטרם מגיע לחמישה מטרים, מתקנים שונים ומתחם קבורה. ניתוח הממצאים מעיד על מגוון התמחויות של האוכלוסייה, ובהן הפקת טיח, דייג באגם הכנרת, תעשיית חרוזים ועוד. הצלחנו לזהות מספר שלבים בהתפתחות היישוב הזה כשייכים לתקופת התרבות נטופית מלפני כ-12,000 שנה – רק 500 שנה לפני ראשית התרבות הנאוליתית. אופייה של ההתיישבות בכפר עין גב מספק מידע חשוב וחדש לגבי אופיו של המעבר לתקופה הניאוליתית בכלל ולחיי קבע בפרט, ומכאן חשיבותו הרבה של האתר.

פורסם בתאריך - 01-ינואר-2019 - התכנים נכונים ליום הפרסום

תמונות המחקר

מילות מפתח

החקלאות
ניאוליתית
ניאולית
נאוליתית
נאולית
פלאולית
פלאוליתית
ציידים-לקטים
צייד
לקט
נוודות
נוודים
יישוב
התיישבות
כפרי קבע
ראשית החקלאות
התרבות הנטופית
התרבות הניאולית
מורכבות חברתית
מנהגי קבורה
חיי יום-יום
מערת חילזון תחתית
נחל עין גב ii
עין גב
נאטופית
נטופית
אריכואלוגיה
ארכיאולוגי
the origin of agriculture
natufian culture
neolithic culture
cultural complexity
burial practices
mundane activities
hilazon tachtit cave
nahal ein gev ii