מחקר בגובה העיניים

מחקר בגובה העיניים

מפעל ייחודי של הקרן הלאומית למדע שמטרתו להנגיש את הישגי המחקרים הממומנים על ידה לציבור הרחב.

עובדות ומספרים

< חזרה למחקרים
פרופ' אדם אפטרמן
פילוסופיה יהודית ותלמוד
אוניברסיטת תל-אביב
מדעי הרוח
תקופת המחקר
2013-2015

בניגוד לדעה הרווחת, גם במיסטיקה היהודית יש איחוד עם האלוהי

חוקרים רבים שוללים את עצם ההיתכנות של חוויית מגע עם האל במיסטיקה היהודית. המחקר הנוכחי, לעומת זאת, מראה כי גם המיסטיקנים היהודים לא היססו לדבר על איחוד מיסטי

נכתב ע''י אדם אפטרמן, 15 אוק 2015

עד היום נוטים חוקרים רבים לשלול את עצם ההיתכנות של חוויות של איחוד מיסטי – כלומר חוויות הנוגעות להתמזגות מלאה עם האל – במיסטיקה היהודית. סיבותיהם של החוקרים לשלילת האפשרות הזו הן תיאולוגיות ואחרות. הם טוענים שהמחשבה היהודית תמיד שימרה על פער מסוים שלא ניתן לטשטוש בין האל הבורא ובין העולם ובכלל זה האדם. השאיפה המיסטית לצמצם את הפער בין האדם לאלוהים היא אוניברסלית, אך ביהדות השאיפה הזו התנגשה בשאיפה הפוכה והיא לשמור על האמונה באל כבורא. לכן, לשיטת החוקרים הללו, פיתחה היהדות שפה מיוחדת המפשרת בין שני הצדדים – שפת ה״דבקות" שבמסגרתה המיסטיקאי אמנם מגיע למגע ואף לאינטגרציה עם האל אך לעולם לא לאיחוד מיסטי מלא. בכך נשמר כביכול מעמדו של האל כבורא העולם. נקודה זו, לשיטת החוקרים הללו, מייחדת את היהדות בהשוואה לדתות אחרות. בניגוד לאלו השוללים את עצם האפשרות של חוויית איחוד עם האל במיסטיקה היהודית לדורותיה, ביקשתי לבחון את השיח המאפיין את החוויה הדתית והשפה הדתית ללא הנחות מוצא תיאולוגיות. לשם כך, המחקר שלי עסק בספרות היהודית בימי הביניים, בדגש על הספרות הקבלית שנכתבה במאות ה-13 וה-14, כולל ספרות הזוהר, ומקורותיה במיסטיקה היהודית העתיקה, בפילוסופיה נאו-אפלטונית ועוד. המחקר העלה כי בדומה למיסטיקנים מדתות אחרות, המיסטיקנים היהודים עיצבו שיח מיסטי איחודי. במלים אחרות, גם יהודים לא היססו לדבר על מגע איחודי עם האל או על בחינה של האלוהות. יתרה מכך, המחקר אף זיהה את הולדת האיחוד המיסטי במשנתו של הפילוסוף היהודי האפלטוני פילון במאה הראשונה וכן את ההשפעה של לשונות איחוד מהקבלה על המיסטיקה הנוצרית בתקופת הרנסנס.

פורסם בתאריך - 25-פברואר-2019 - התכנים נכונים ליום הפרסום

מילות מפתח

Zohar
Kabbalah
Jewish Mysticism
Kabbalah
Zohar
Zohar
Kabbalah
mystical experience
unio mystica
mystical union
holy spirit
חוויה מיסטית
ראשית הקבלה
אוניו מיסטיקה
מיסטיקה יהודית
קבלה
רוח הקודש
זוהר
פורסם בתאריך - 25-פברואר-2019 - התכנים נכונים ליום הפרסום